Svatební obřady

Prostory pro obřady

Pilastrový sál zámku

Reprezentativní prostor s klasicistní iluzivní výmalbou z konce 18. století. Místnost byla koncipována jako hudební sál s výbornou akustikou. Sál je doplněn dobovými klasicistními kamny, dvěmi koncertními křídly a monumentálním košovým lustrem z konce 19. století.
Kapacita sálu je 60 osob. (Pro potřeby svatebních obřadů se poskytuje 20 míst k sezení.)

Zámecká Květná zahrada

Uzavřený prostor zahrady s původní renesanční dispozicí a dochovanými obranými prvky byl v 19. století doplněn romantickými stavbami. Dominantou zahrady je neogotický altán a okrasný bazén v centrální partii prostoru.
Svatební obřady se obvykle pořádají na pozadí honosného klasicistního schodiště, které bylo v roce 2010 kompletně restaurováno.
Kapacita zahrady je takřka neomezená.

Zámecká kaple

Komorní prostředí barokní kaple doplňuje výjimečná iluzivní malba z přelomu 17. a 18. století. Kompletně dochované vybavení je převážně barokní a spolu s kruchtou vytváří kompaktní harmonický celek sakrálního prostoru.
Kaple je určena pouze pro církevní obřady.
Kapacita kaple je 40 osob.  

Informace pro snoubence

Svatební obřady se konají v Pilastrovém sále, zámecké Květné zahradě nebo v kapli státního zámku v Kunštátě pouze o sobotách v době od 10.00 do 13.00 hodin. Na žádost snoubenců může být i jiný termín svatebního obřadu povolen správou zámku, a to podle provozních možností objektu.

V zámecké kapli se mohou konat pouze církevní obřady.

Termíny civilních svatebních obřadů je nutné rezervovat na matrice Městského úřadu Kunštát.
Kontakt: podatelna@kunstat-mesto.cz, tel. +420 515 534 306

Termíny církevních svatebních obřadů je nutné rezervovat na Římskokatolické farnosti Kunštát.
Kontakt: rkf.kunstat@biskupstvi.cz, tel. +420 604 538 482

Účastníkům obřadu je umožněn vstup do dotčených prostor 15 minut před zahájením obřadu.

Správa státního zámku Kunštát zajišťuje úpravu prostor pro svatební obřad, tj. květinovou výzdobu, dvacet židlí k sezení a stolek se židlemi pro příslušné administrativní úkony spojené s obřadem. Tyto služby jsou zahrnuty v ceně obřadu.

Za uspořádání svatebního obřadu v prostorách státního zámku Kunštát je stanovena smluvní cena 5000 Kč vč. 21 % DPH. Poplatek je od snoubenců vybírán v pokladně pro návštěvníky před začátkem obřadu v hotovosti proti příjmovému pokladnímu dokladu.

Fotografování a filmování svatebního obřadu v prostoru, kde se obřad uskutečňuje je povoleno a je zaúčtováno v ceně obřadu. Za fotografování a filmování v ostatních prostorách zámku je účtován smluvní poplatek 1 500 Kč v interiéru a 800 Kč v exteriéru a to za každých započatých 30 minut.

Pro páry nesezdané na státním zámku Kunštát – za umožnění fotografování a filmování v prostorách zámku je smluvně stanoven poplatek 1 500 Kč interiéru a 800 Kč v exteriéru a to za každých započatých 30 minut.

Maximální počet účastníků svatebního obřadu je 60 osob.

Účastníci svatebního obřadu jsou povinni dbát pokynů zaměstnance zámku, který je přítomen obřadu a dbá na bezpečnost, ochranu mobiliáře a dodržování předpisů a pokynů uvedených v těchto informacích pro snoubence.

Svatební obřady probíhají v památkovém objektu značné hodnoty. S exponáty není možné v žádném případě manipulovat. V celém objektu platí zákaz používání otevřeného ohně.

V areálu zámku platí zákaz vjezdu všech motorových vozidel. Tento zákaz neplatí pro vjezd auta s nevěstou a osob zajišťujících obřad ze strany městského úřadu.

 

Shrnutý ceník svatebních obřadů:

Občanský - Pilastrový sál (nájem + pořadatelská činnost) celkem - 5.000 Kč

Nájem za nebytové prostory - 3.025 Kč

Pořadatelská činnost - 1.975 Kč

Občanský - Zámecká zahrada (nájem + pořadatelská činnost) celkem - 5.000 Kč

Nájem za pozemek - 3.025 Kč

Pořadatelská činnost - 1.975 Kč

Církevní - Zámecká kaple (nájem + pořadatelská činnost) celkem - 5.000 Kč

Nájem za nebytové prostory - 3.025 Kč

Pořadatelská činnost - 1.975 Kč

Svatební fotografování v interiéru - 1 500 Kč/30 min.

Svatební fotografování v exteriéru - 800 Kč/30 min.

Svatební fotografování je možné po zaplacení a následném vystavení příslušného daňového dokladu na pokladně objektu.