Rytířský sál

Interiéry zařízené původním vybavením seznamují návštěvníky s kulturou bydlení posledních šlechtických majitelů. Absence novodobých úprav dodává vnitřním prostorám zcela jedinečný autentický výraz. Prohlídková trasa probíhá v rozsahu prvního a druhého patra jižního křídla zámku.

Více informací
 • tento okruh je dnes otevřen 9.00–17.00
 • 100 Kč (dospělí)
 • délka 60 minut
 • max. 25 osob
 • nutnost rezervace pouze pro skupiny

Výstavní expozice instalovaná ve středověkých a renesančních částech zámku mapuje čtyři století historie rodu na pozadí dějin Moravy a oslnivé rytířské kultury urozených válečníků, stavitelů hradů, zakladatelů klášterů, zemských úředníků a dvořanů.

Více informací
 • tento okruh je dnes otevřen 9.00–17.00
 • 90 Kč (dospělí)
 • délka 40 minut
 • max. 25 osob
 • nutnost rezervace pouze pro skupiny

Nový výběrový prohlídkový okruh „Hrad“, návštěvníky seznámí s nejstarším stavebním a majetkoprávním vývojem kunštátského zámku, mimo jiné i s akcentem na prezentaci metod a výsledků prohloubeného stavebněhistorického průzkumu, a to formou jednotlivých zastavení: „Zastavení první“ – hradní nádvoří, „Zastavení druhé“ – branská věž, „Zastavení třetí“ – hradní palác, „Zastavení čtvrté“ – rytířská síň

Více informací
 • tento okruh je dnes otevřen 10.00–14.00
 • 200 Kč (dospělí)
 • délka 120 minut
 • max. 10 osob
 • nutnost rezervace pro jednotlivce i skupiny

Výukový program pro I. stupeň základní školy

Více informací
 • tento okruh je dnes uzavřen
 • Zdarma (dospělí)
 • délka 60 minut
 • neomezeně
 • nutnost rezervace pro jednotlivce i skupiny

Výukový program pro II. stupeň základní školy

Více informací
 • tento okruh je dnes uzavřen
 • Zdarma (dospělí)
 • délka 120 minut
 • neomezeně
 • nutnost rezervace pro jednotlivce i skupiny

Mimořádná prohlídka zaměřená na období renesance, a to v rámci Roku renesanční šlechty. Pro Kunštát se jedná o velmi významné období "novověkých proměn" - přestavba gotického hradu na renesanční zámek po roce 1530 za Černčických z Kácova, utváření okolní krajiny (zámecká obora, Panská zahrada, štěpnice a vinohrady, panský podzámecký pivovar); pozdně renesanční úpravy zámku a nejbližšího okolí za Štěpána Schmidta z Freihoffenu po roce 1604.

Více informací
 • tento okruh je dnes uzavřen
 • 390 Kč (dospělí)
 • délka 120 minut
 • max. 25 osob
 • nutnost rezervace pro jednotlivce i skupiny

Mimořádná prohlídka zaměřená na období renesance, a to v rámci Roku renesanční šlechty. Pro Kunštát se jedná o velmi významné období "novověkých proměn" - přestavba gotického hradu na renesanční zámek po roce 1530 za Černčických z Kácova, utváření okolní krajiny (zámecká obora, Panská zahrada, štěpnice a vinohrady, panský podzámecký pivovar); pozdně renesanční úpravy zámku a nejbližšího okolí za Štěpána Schmidta z Freihoffenu po roce 1604.

Více informací
 • tento okruh je dnes uzavřen
 • 390 Kč (dospělí)
 • délka 120 minut
 • max. 25 osob
 • nutnost rezervace pro jednotlivce i skupiny