Život na středověkém hradě

Výukový program pro základní a mateřské školy
 

Výukový program pro žáky mateřských škol a žáky prvního a druhého stupně základních škol zaměřený na středověkou historii nejen zámku Kunštát.

Program vychází ze současných požadavků škol na aktivní zapojení žáků do prohlídek památkových objektů a vznikl ve spolupráci s edukačním oddělením Národního památkového ústavu. Život na středověkých rytířských sídlech přibližuje interaktivní výstava na zámku Kunštát, která využívá mimo jiné smyslového vnímání návštěvníků. Zakládání hradů, význam víry, válečné události i mimořádný mocenský vzestup rodu vrcholící korunovací Jiřího z Kunštátu a Poděbrad na českého krále mohou žáci sledovat v nejstarší středověké části zámku prostřednictvím dobových předmětů, dotykových obrazovek, kvizů, her a audionahrávek. V renesančních prostorách zámku se žáci seznamují s tématem stravování a morových epidemií a zjišťují, kdo je ze současných panovníků potomkem krále Jiřího z Kunštátu a Poděbrad.   

Prohlídka probíhá bez klasického výkladu, průvodce žákům pouze pomáhá orientovat se v prostoru, případně usměrňuje jejich „bádání“, které je vedeno pracovními listy. Žáci díky tomu získají přehledně zpracovaná témata, s nimiž mohou dále pracovat v hodinách dějepisu, vlastivědy, českého jazyka, výchovy k občanství, výtvarné nebo hudební výchovy. Výhodou programu je, že v prostoru expozice je možné jednotlivá témata časově přizpůsobit zájmu a potřebám žáků i obsahu školní výuky.

Program 

Místo: zámek Kunštát

Délka programu: 60 minut

Maximální počet žáků ve skupině: 25 osob

(V případě vyššího počtu jsou děti rozděleny do dvou skupin, které absolvují prohlídku s časovým odstupem 30 minut.)

Cena za program: 100,- Kč/za žáka ZŠ, 60,- Kč/za žáka MŠ, pedagogický doprovod zdarma

(Cena zahrnuje vstup do expozice zámku Kunštát a pracovní listy, které budou učiteli poskytnuty v potřebném množství po zaplacení vstupného.)

Termíny a začátek programu: duben, květen, červen, září, říjen 2024 úterý – pátek, čas zahájení programu po dohodě

 

Rezervace programu

Jarní termíny si můžete rezervovat ideálně vždy do 30. dubna na tel. čísle 516 462 062 nebo na e-mailové adrese kunstat@npu.cz (v případě e-mailové objednávky je možné s programem počítat až po potvrzení rezervace).
Stejný kontakt platí i pro podzimní termíny. 

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.

Bc. Radim Štěpán

  • vedoucí správy památkového objektu (kastelán)
  • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 516 462 062, 602 343 337
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚPS v Kroměříži
Zámecká 1/, Kunštát na Moravě 67972
Absolvent Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, obor dějiny umění, Bc. Pracoval v Moravském zemském archivu v Brně (1990 – 2004), z toho v letech 1993 – 2004 na pozici vedoucího depozitáře Moravského zemského archivu na státním zámku Kunštát. Od 1. 1. 2005 je kastelánem státního zámku Kunštát.