Restaurování portrétů a podlahy v Rytířském sále

SZ Kunštát – restaurování portrétů a podlahy v Rytířském sále
registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_073/0011169

Operační program: Integrovaný regionální operační program pro období 2014-2020 (IROP) (prolink: http://www.irop.mmr.cz/cs/ )  
 • prioritní osa: 4. Komunitně vedený místní rozvoj
 • specifický cíl: 4.1 "Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu"
 • výzva ŘO IROP: 55. Kulturní dědictví – integrované projekty CLLD  (průběžná výzva č. 06_16_073) (prolink: https://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-55-Kulturni-dedictvi-integrovane-projekty
 • výzva nositele SCLLD: 5. výzva MAS Boskovicko PLUS, z. s. – „Kulturní památky pro návštěvníky“ (prolink: http://www.masboskovickoplus.cz/kulturni%2Dpamatky%2Dpro%2Dnavstevniky/ds-1037/p1=2909 )
 • doba trvání projektu: 31. 1. 2019 – 31. 5. 2022
 • stav projektu: realizace
 • celkové zdroje na realizaci projektu: 1 893 451,67 Kč
 • na projekt je poskytována finanční podpora z EU: celkové způsobilé výdaje: 1 644 231,67 Kč z toho, 1 562 020,08 Kč, (95%) ze strukturálních fondů (ERDF) a 82 211,59 Kč (5%) ze státního rozpočtu (národní veřejné zdroje)
 • celkové nezpůsobilé výdaje projektu (vlastní zdroje):
 • Příjemce: Národní památkový ústav, územní památková správa v Kroměříži

Finanční podpora byla projektu přiznána rozhodnutím ministra kultury č. 9/2019 ze dne 11. 11. 2019.

Zaměření a cíle projektu:

Hlavním cílem projektu je obnova součásti kulturní dominanty regionu MAS Boskovicko PLUS prostřednictvím zrestaurování a zpřístupnění intarzovaných parket a obrazů v Rytířském sále. Jedná se o pět portrétů držitelů Řádu zlatého rouna - Augusta I. Silného, Augusta III., Karla VI., Františka Štěpána Lotrinského a Karla Alexandra Lotrinského. Malba na obrazech je potemnělá, čitelnost znesnadňuje hustá síť hlubokých krakel. Parkety o ploše 92 m2 pochází z 2. poloviny 19. století, z období neobaroka. Jedná se o čtvercové třívrstvé parkety, které jsou klížené a intarzované dubovou a javorovou švartnou s dubovými okraji po obvodu sálu a s voskovou povrchovou úpravou. V současné době jsou poškozeny prasklinami, škrábanci a skvrnami. Po realizaci budou oba výstupy projektu zpřístupněny v rámci prohlídkového okruhu.

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.

Bc. Radim Štěpán

 • vedoucí správy památkového objektu (kastelán)
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 516 462 062, 602 343 337
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚPS v Kroměříži
Zámecká 1/, Kunštát na Moravě 67972
Absolvent Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, obor dějiny umění, Bc. Pracoval v Moravském zemském archivu v Brně (1990 – 2004), z toho v letech 1993 – 2004 na pozici vedoucího depozitáře Moravského zemského archivu na státním zámku Kunštát. Od 1. 1. 2005 je kastelánem státního zámku Kunštát.

Ing. Klára Zábojníková

 • vedoucí odboru
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 721 715 806
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚPS v Kroměříži
Sněmovní náměstí 1/2, Kroměříž 1 76701