Mezinárodní den památek

Oslava Mezinárodního dne památek a sídel byla navržena v roce 1982 Mezinárodní radou pro památky. Rok nato se UNESCO usneslo, že svátek každoročně připadne na 18. dubna. Tento den zdůrazňuje důležitost památek a kulturního dědictví po celém světě, ale hlavně i potřebu jejich ochrany. Během tohoto dne jde především o to, informovat veřejnost o péči, která je pro památky nezbytná.

 

Přijďte tento den oslavit na státní zámek Kunštát, jste srdečně zváni.