Rytířský sál v Kunštátě už je v novém kabátě...

V pátek 6. května byl slavnostně ukončen projekt "SZ Kunštát - restaurování portrétů a podlahy v Rytířském sále".

Projekt byl realizovaný v letech 2019 – 2022, a to z Integrovaného regionálního operačního programu prostřednictvím MAS Boskovicko PLUS v celkovém finančním objemu 1 893 452,- Kč a zahrnoval: restaurování neobarokní intarzované parketové podlahy a pěti barokních portrétů rytířů Řádu zlatého rouna, kompletní obnovu historických okenních výplní a restaurovaní a osazení klasicistních válcových keramických kamen. Výsledkem je diadém moravských zámeckých interiérů, o čemž se můžete přesvědčit na vlastní oči v rámci prohlídky Reprezentačních prostor jižního křídla.