Otevíráme pro vás 1. června

Zámek Kunštát je pro návštěvníky otevřen od 1. června. Při prohlídce, prosíme dodržujte bezpečnostní pokyny, které budou umístěny u vstupu do objektu a na webu.

Při vstupu do areálu zámku je nutno:

  • dbát zvýšené hygieny (v areálu zámku budou umístěny stojany s desinfekcí)
  • dodržovat rozestupy 2m

Při vstupu do interiérů zámku - pokladny či prohlídkových tras - je nutno:

  • desinfikovat ruce (před vstupem do pokladny bude umístěn stojan s desinfekcí)
  • vstupovat jednotlivě
  • dodržovat rozestupy 2m
  • mít nasazený respirátor

Preferujeme bezkontaktní platby kartou

 

Prosíme návštěvníky o důsledné dodržování bezpečnostních opatření a o shovívavost.

Informace budou průběžně aktualizovány na webových stránkách zámku