Novinky v nabídce publikací o zámku Kunštát v roce 2018

Ke sklonku loňského roku se zájemcům dostalo do rukou nové a doplněné vydání základní publikace o kunštátském zámku – Státní zámek Kunštát: Kapitoly z dějin šlechtického sídla. Autor publikace, Radim Štěpán, zohledňuje poslední výsledky prohloubeného stavebněhistorického průzkumu, který kontinuálně probíhá od roku 2006.

Publikace Státní zámek Kunštát: Kapitoly z dějin šlechtického sídla je rozdělena do šesti kapitol a mapuje historii objektu od nejzazších počátků až po 21. století. Každá kapitola poté představuje ve dvou částech vždy stavební a majetkoprávní vývoj určitého období, tedy rané, vrcholné a pozdní gotiky, renesance a manýrismu, baroka, klasicismu a historismu, následně 20. a 21. století.

Publikaci vydal Národní památkový ústav, Územní památková správa v Kroměříži a doprovází ji fotografie z archivu SZ obohacené o soudobé snímky Veroniky Skálové.

 

 

K prohlídkové trase V erbu tří pruhů připravili zaměstnanci zámku pro letošní sezónu List pro předškolní děti. Pracovní doprovodný materiál je určen dětem ve věku od 3 do 7 let. Je zpracován zábavnou i edukativní formou současně. Děti jsou nenásilně seznamovány s životem na středověkém hradě či s dobovou rytířskou kulturou. Pracovní list se nachází v souboru s nálepkami. Za kompletní splnění prezentovaných úkolů přísluší dětem malá odměna.