Kastelánská prohlídka - mimořádný okruh

Netradiční prohlídka

  • Zámek Kunštát ()
  • 29. 7. 2017
  • 21.00

  • 26. 8. 2017
  • 21.00
  • Plné 390 Kč Snížené 270 Kč

Zámecké renesanční soirée aneb co přes den nespatříte.

Mimořádná prohlídka zaměřená na období renesance, a to v rámci Roku renesanční šlechty. Pro Kunštát se jedná o velmi významné období "novověkých proměn" - přestavba gotického hradu na renesanční zámek po roce 1530 za Černčických z Kácova, utváření okolní krajiny (zámecká obora, Panská zahrada, štěpnice a vinohrady, panský podzámecký pivovar); pozdně renesanční úpravy zámku a nejbližšího okolí za Štěpána Schmidta z Freihoffenu po roce 1604.

Prosíme pozor - omezená kapacita - NUTNOST REZERVACE