Bojovali jste za Kunštát, děkujeme!

Vítězství se nezdařilo, avšak uznání je "na stole". Velké díky všem hlasujícím pro náš hradozámek.

V místnosti 1. patra paláce původního hradu (první zmínka z roku 1279) byly na všech čtyřech stěnách odhaleny a restaurovány figurální nástěnné malby s patrně profánní tematikou. Samotné téma maleb však doposud uniká poznání. Jde o mimořádně významný nález, neboť malba s více než 60 postavami u nás prakticky nemá srovnání: obsahuje dvorské scény (zástupy dvořanů, trůnící postavy), scény bitevní (klání rytířů s meči i boje jezdců s kopím), architektury a další motivy, řazené do vodorovných pásů. Jde o zcela mimořádný doklad malířské tvorby v prostředí středověké šlechtické elity Moravy. Dle formálních znaků lze malby datovat obdobím před polovinou 14. století, snad 30. až 40. léty. V roce 2016 byly ukončeny rozsáhlé průzkumné a restaurátorské práce (restaurátor David Zeman & tým).

Tato místnost je součástí výběrového prohlídkového okruhu "Hrad".