Hlasujte s námi pro Kunštát

Zámek Kunštát se účastní soutěže Nejlépe opravená kulturní památka Jihomoravského kraje v roce 2016 – kategorie Díla výtvarného umění. Naším "koněm" jsou nově zrestaurované středověké nástěnné malby.

V nevelké místnosti 1. patra paláce původního hradu (první zmínka z roku 1279) byly na všech čtyřech stěnách odhaleny a restaurovány figurální nástěnné malby s patrně profánní tematikou. Jde o mimořádně významný nález, neboť malba s více než 60 postavami u nás prakticky nemá srovnání: obsahuje dvorské scény (zástupy dvořanů, trůnící postavy), scény bitevní (klání rytířů s meči i boje jezdců s kopím), architektury a další motivy, řazené do vodorovných pásů.

Průzkum, odkryv a restaurování realizoval tým Davida Zemana.

Více o soutěži na webu Jihomoravského kraje

Pro Kunštát zasílejte SMS ve tvaru HLA PAMATKY 12 na tel.: 736 301 599 , cena zprávy je jako běžná SMS dle vašeho tarifu.