Kunštátský mobiliář přes zimu nespí

Nahlédněte pod restaurátorskou pokličku, kousek ji pro vás pozvedáme.

I. Restaurování obrazu "Pohled na zámek Kunštát", olej na plátně z roku 1839, 71cm x 87cm, autor Josef Feid, SHZ Horšovský Týn, restaurátor PhDr. Pavel Klimeš

Drobný výtah z restaurátorské dokumentace

Popis stavu památky:

Plátno je prověšené, zvlněné, na jednom místě protržené v délce 6cm. Celkový úbytek barevné vrstvy je možno odhadnout na 15cm2. Obraz je ve špatném stavu; prověšení plátna, zvlnění, labilní lpění barevné vrstvy na podložce. Ztmavnutý lak si vyžaduje nezbytný restaurátorský zásah, který obrazu navrátí integritu hmotné a estetické podstaty.

Postup:

V počáteční fázi bylo plátno zafixováno voskopryskyřičnou směsí a následně se přikročilo k chemickému čištění malby, které bylo provedeno organickými rozpouštědly. Po stabilizaci celé plochy obrazu bylo plátno sejmuto a napnuto na nový blindrám a chybějící místa barevné vrstvy plátna vytmelena klihokřídovým tmelem. Retušování bylo provedeno akvarelovými barvami a korektury pak barvami Maimeri. Závěrečné lakování bylo provedeno štětcem damarovým lakem s příměsí včelího vosku.

 

II. Restaurování obrazu Panny Marie, olejomalba na železném plechu z 19. století, 21,5cm x 17cm, autor neznámý, SZ Kunštát, restaurátor Akad. mal. Olga Trmalová

Tento obraz byl původně součástí výzdoby zámecké kaple v Kunštátě, v 50. letech 20. století byl pravděpodobně odcizen, v roce 2016 jako "půdní nález" darem navrácen zpět na své místo.

Drobný výtah z restaurátorské dokumentace

Popis stavu památky:

Použití podložky z pocínovaného železného plechu vedlo k rozsáhlé oxidaci - korozi podložky a obnažení železné plochy. Malba v těchto místech krupičkuje a odpadává. Odpad barevné vrstvy činí cca 1/4 plochy. Zkrupičkování barvy pak pokrývá 1/3 plochy. Povrch malby je pokryt zažloutlými laky a výraznými nečistotami takřka znemožňujícími čitelnost výjevu.

Postup:

- Upevnění odpadávajících barevných vrstev k podložce.

- Ošetření obnaženého kovu z obou stran desky proti korozi a následná impregnace odkrytých kovových částí.

- Ošetření zadní strany kovové desky ochranným nátěrem s včelím voskem a damarou s protikorozními vlastnostmi

- Celoplošné upevnění barevné vrstvy

- Částečné vyrovnání puchýřků barevné vrstvy a odstranění plastické koroze

- Vytmelení defektů, zabroušení a izolace tmelu

- Retuš (citlivá rekonstrukce) pod lupou a nanesení závěrečného laku

Od návštěvnické sezony 2017 k vidění v rámci prohlídkové trasy "Reprezentační prostory jižního křídla zámku"