Život na středověkém hradě

Výukový program pro základní školy

Výukový program pro žáky prvního stupně základních škol zaměřený na středověkou historii zámku Kunštát.

Program vychází ze současných požadavků škol na aktivní zapojení žáků do prohlídek památkových objektů. Život na středověkých rytířských sídlech přibližuje interaktivní výstava na zámku Kunštát, která využívá mimo jiné smyslové vnímání návštěvníků. Zakládání hradů, význam víry, válečné události i mimořádný mocenský vzestup rodu vrcholící korunovací Jiřího z Kunštátu a Poděbrad na českého krále mohou žáci sledovat v nejstarší středověké části zámku prostřednictvím dobových předmětů, dotykových obrazovek, kvizů, her a audionahrávek. V renesančních prostorách zámku se žáci seznamují s tématem stravování a morových epidemií a zjišťují, kdo je ze současných panovníků potomkem krále Jiřího z Kunštátu a Poděbrad.   

Prohlídka probíhá bez výkladu, průvodce žákům pouze pomáhá orientovat se v prostoru, případně usměrňuje jejich „bádání“, které je vedeno pracovními listy. Žáci díky tomu získají přehledně zpracovaná témata, s nimiž mohou dále pracovat v hodinách dějepisu, vlastivědy, českého jazyka, výchovy k občanství, výtvarné nebo hudební výchovy. Výhodou programu je, že v prostoru expozice je možné jednotlivá témata časově přizpůsobit zájmu a potřebám žáků i obsahu školní výuky. 

 

Program 

Místo: zámek Kunštát

Délka programu: 60 minut

Maximální počet žáků ve skupině: 25 osob

(V případě vyššího počtu jsou děti rozděleny do dvou skupin, které absolvují prohlídku s časovým odstupem 30 minut.)

Cena za program: 60,- Kč/za žáka, pedagogický doprovod zdarma

(Cena zahrnuje vstup do expozice zámku Kunštát a pracovní listy, které budou učiteli poskytnuty v potřebném množství po zaplacení vstupného.)

Termíny a začátek programu: květen, červen, září 2018 úterý – pátek, čas zahájení programu po dohodě

 

Rezervace programu

Květnové a červnové termíny si můžete rezervovat do 30. dubna 2018 na tel. čísle 516 462 062 nebo na e-mailové adrese kunstat@npu.cz (v případě e-mailové objednávky je možné s programem počítat až po potvrzení rezervace).
Stejný kontakt platí i pro zářijové termíny, které je možné objednávat do konce června 2018