Život na středověkém hradě

Výukový program pro základní školy

Výukový program pro žáky prvního a druhého stupně základních škol propojuje středověkou historii zámku Kunštát a hradu Pernštejn.

 

Program vychází ze současných požadavků škol na aktivní zapojení žáků do prohlídek památkových objektů. Život na středověkých rytířských sídlech přibližuje interaktivní výstava na zámku Kunštát, která využívá mimo jiné smyslové vnímání návštěvníků. Zakládání hradů, význam víry, válečné události i mimořádný mocenský vzestup rodu vrcholící korunovací Jiřího z Kunštátu a Poděbrad na českého krále mohou žáci sledovat v nejstarší středověké části zámku prostřednictvím dobových předmětů, dotykových obrazovek, kvizů, her a audionahrávek. V renesančních prostorách zámku se žáci seznamují s tématem stravování a morových epidemií a zjišťují, kdo je ze současných panovníků potomkem krále Jiřího z Kunštátu a Poděbrad.   

 

Prohlídka probíhá bez výkladu, průvodce žákům pouze pomáhá orientovat se v prostoru, případně usměrňuje jejich „bádání“, které je vedeno pracovními listy určenými zvlášť pro první a druhý stupeň. Žáci díky tomu získají přehledně zpracovaná témata, s nimiž mohou dále pracovat v hodinách dějepisu, vlastivědy, českého jazyka, výchovy k občanství, výtvarné nebo hudební výchovy. Výhodou programu je, že v prostoru expozice je možné jednotlivá témata časově přizpůsobit zájmu a potřebám žáků i obsahu školní výuky. 

 

Program pro žáky druhého stupně je rozšířen o specifickou prohlídku středověkých částí nedalekého hradu Pernštejn, kde mají žáci možnost konfrontovat své vědomosti načerpané na interaktivní výstavě s autentickým prostředím hradu. I v tomto případě je prohlídka postavena na jednotlivých fenoménech života ve středověku.

 

Program pro první stupeň

Místo: zámek Kunštát *

Délka programu: 60 minut

Maximální počet žáků ve skupině: 25 osob

(V případě vyššího počtu jsou děti rozděleny do dvou skupin, které absolvují prohlídku s časovým odstupem 30 minut.)

Cena za program: 60,- Kč/za žáka, pedagogický doprovod zdarma

(Cena zahrnuje vstup do expozice zámku Kunštát a pracovní listy, které budou učiteli poskytnuty v potřebném množství po zaplacení vstupného.)

Termíny a začátek programu: květen, červen, září 2017 úterý – pátek, čas zahájení programu po dohodě

* Program pro první stupeň je možné absolvovat také na hradě Pernštejn, kde ovšem nelze zajistit volný pohyb dětí v interiérech, ani samostatnou práci dětí. Z tohoto důvodu doporučujeme pro žáky vhodnější variantu programu nabízenou na zámku Kunštát.

 

Program pro druhý stupeň

Místo: program začíná na zámku Kunštát a pokračuje druhou částí na hradě Pernštejn

Délka programu: 60 minut prohlídka expozice na zámku Kunštát, 60 minut prohlídka hradu Pernštejn (cca 30 minut přejezd mezi objekty)

Maximální počet žáků ve skupině: 25 osob (V případě vyššího počtu jsou děti rozděleny do dvou skupin, které absolvují prohlídku s časovým odstupem 30 minut.)

Cena za program:  140,- Kč/za žáka, pedagogický doprovod zdarma

(Cena zahrnuje vstup do expozice zámku Kunštát, prohlídku hradu Pernštejn a pracovní listy, které budou učiteli poskytnuty v potřebném množství po zaplacení vstupného.)

Termíny a začátek programu: květen, červen, září 2017 úterý – pátek, vždy od 9:30 hodin. Předpokládaný konec programu na hradě Pernštejn 14:30 -15:00 (dle potvrzené rezervace).

 

Pozn.: Dopravu mezi zámkem Kunštát a hradem Pernštejn si zajišťují školy samy.

 

Rezervace programu (platí pro první i druhý stupeň ZŠ)

Květnové a červnové termíny si můžete rezervovat do 30. dubna 2017 na tel. čísle 516 462 062 nebo na e-mailové adrese kunstat@npu.cz (v případě e-mailové objednávky je možné s programem počítat až po potvrzení rezervace).
Stejný kontakt platí i pro zářijové termíny, které je možné objednávat do konce června 2017.