Život na středověkém hradě I (školní okruh I)

Výukový program pro I. stupeň základní školy

Program vychází ze současných požadavků škol na aktivní zapojení žáků do prohlídek památkových objektů. Život na středověkých rytířských sídlech přibližuje interaktivní výstava na zámku Kunštát, která využívá mimo jiné smyslové vnímání návštěvníků. Zakládání hradů, význam víry, válečné události i mimořádný mocenský vzestup rodu vrcholící korunovací Jiřího z Kunštátu a Poděbrad na českého krále mohou žáci sledovat v nejstarší středověké části zámku prostřednictvím dobových předmětů, dotykových obrazovek, kvizů, her a audionahrávek. V renesančních prostorách zámku se žáci seznamují s tématem stravování a morových epidemií a zjišťují, kdo je ze současných panovníků potomkem krále Jiřího z Kunštátu a Poděbrad.   

 

Prohlídka probíhá bez výkladu, průvodce žákům pouze pomáhá orientovat se v prostoru, případně usměrňuje jejich „bádání“, které je vedeno pracovními listy určenými zvlášť pro první a druhý stupeň. Žáci díky tomu získají přehledně zpracovaná témata, s nimiž mohou dále pracovat v hodinách dějepisu, vlastivědy, českého jazyka, výchovy k občanství, výtvarné nebo hudební výchovy. Výhodou programu je, že v prostoru expozice je možné jednotlivá témata časově přizpůsobit zájmu a potřebám žáků i obsahu školní výuky.

Program pro první stupeň

Místo: zámek Kunštát 

Délka programu: 60 minut

Maximální počet žáků ve skupině: 25 osob

(V případě vyššího počtu jsou děti rozděleny do dvou skupin, které absolvují prohlídku s časovým odstupem 30 minut.)

Cena za program: 90,- Kč/za žáka, pedagogický doprovod zdarma

(Cena zahrnuje vstup do expozice zámku Kunštát a pracovní listy, které budou učiteli poskytnuty v potřebném množství po zaplacení vstupného.)

Základní informace

  • délka 60 minut
  • max. 25 osob

Návštěvní doba

Období Dny Hodiny
2022
2. 4.–30. 4. út–pá 10.00–15.00
1. 5.–30. 9. út–pá 10.00–16.00
1. 10.–30. 10. út–pá 10.00–15.00

Vstupné

Život na středověkém hradě pro I. stupeň ZŠ

  • Žák 90 Kč
  • Pedagogický doprovod (2 osoby na skupinu) Zdarma

nutnost rezervace pro jednotlivce i skupiny